تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۹
مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر شنبه 17 آبان 1399 با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران و کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر , در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 1

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 1

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 2

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 2

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 3

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 3

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 5

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 5

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 6

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 6

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 7

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 7

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 8

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 8

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 9

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 9

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 10

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 10

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 11

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 11

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 12

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 12

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 13

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 13

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 15

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 15

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 16

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 16

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 17

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید