محله رنگ ها

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۹
کوچه خسرو قدیانی در محله دستغیب منطقه ۹ با مشارکت اهالی محل رنگی شد تا فضای رخوت و سستی را از این محل دور کند و روحیه اهالی آن را با رنگهای دیوار و کف بالا ببرد.
عکاس: مرضیه نورعلی

محله رنگ ها 1

محله رنگ ها 2

محله رنگ ها 3

محله رنگ ها 4

محله رنگ ها 5

محله رنگ ها 6

محله رنگ ها 7

محله رنگ ها 8

محله رنگ ها 9

محله رنگ ها 10

محله رنگ ها 11

محله رنگ ها 12

محله رنگ ها 13

محله رنگ ها 14

محله رنگ ها 15

محله رنگ ها 16

محله رنگ ها 18

محله رنگ ها 19

محله رنگ ها 20

محله رنگ ها 21

محله رنگ ها 22

محله رنگ ها 24

محله رنگ ها 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید