بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۹
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران چهارشنبه 14 آبان 1399 به همراه مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و الهام فخاری عضو شورای شهر تهران, از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان بازدید به عمل آوردند.
عکاس: مجتبی عرب زاده

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 1

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 2

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 4

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 5

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 6

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 7

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 8

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 9

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 10

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 11

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 12

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 14

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 15

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 16

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 17

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 18

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 19

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 20

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 21

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 22

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 23

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 24

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 25

بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید