اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۹
در شامگاه 13 آبان 1399 و میلاد حضرت رسول (ص) با همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران برنامه ویدئومپینگ (نورپردازی سه بعدی) در میدان آزادی برگزار شد.
عکاس: مرضیه نورعلی

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 1

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 2

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 3

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 5

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 6

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 7

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 8

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 9

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 10

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 11

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 12

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 13

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 14

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 15

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 16

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 17

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 4

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 19

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 20

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 21

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 22

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 23

اجراى ویدئو مپینگ به مناسبت میلاد حضرت رسول ( ص ) در برج آزادى 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید