یاد یاران سفر کرده

تاریخ: ۳ آبان ۱۳۹۹
عالم محضرشهداست،اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلاء ظاهری خود را نبازد... زمان می­گذرد و مکانها فرو می شکنند اماحقایق باقی است... (شهید آوینی)
عکاس: محمد حسین کمالی
به یاد یاران سفر کرده 1

به یاد یاران سفر کرده 1

به یاد یاران سفر کرده 2

به یاد یاران سفر کرده 2

به یاد یاران سفر کرده 3

به یاد یاران سفر کرده 3

به یاد یاران سفر کرده 4

به یاد یاران سفر کرده 4

به یاد یاران سفر کرده 5

به یاد یاران سفر کرده 5

به یاد یاران سفر کرده 6

به یاد یاران سفر کرده 6

به یاد یاران سفر کرده 7

به یاد یاران سفر کرده 7

به یاد یاران سفر کرده 8

به یاد یاران سفر کرده 8

به یاد یاران سفر کرده 9

به یاد یاران سفر کرده 9

به یاد یاران سفر کرده 10

به یاد یاران سفر کرده 10

به یاد یاران سفر کرده 11

به یاد یاران سفر کرده 11

به یاد یاران سفر کرده 12

به یاد یاران سفر کرده 12

به یاد یاران سفر کرده 13

به یاد یاران سفر کرده 13

به یاد یاران سفر کرده 14

به یاد یاران سفر کرده 14

به یاد یاران سفر کرده 15

به یاد یاران سفر کرده 15

به یاد یاران سفر کرده 16

به یاد یاران سفر کرده 16

به یاد یاران سفر کرده 17

به یاد یاران سفر کرده 17

به یاد یاران سفر کرده 18

به یاد یاران سفر کرده 18

به یاد یاران سفر کرده 19

به یاد یاران سفر کرده 19

به یاد یاران سفر کرده 20

به یاد یاران سفر کرده 20

به یاد یاران سفر کرده 21

به یاد یاران سفر کرده 21

به یاد یاران سفر کرده 22

به یاد یاران سفر کرده 22

به یاد یاران سفر کرده 23

به یاد یاران سفر کرده 23

به یاد یاران سفر کرده 24

به یاد یاران سفر کرده 24

به یاد یاران سفر کرده 25

به یاد یاران سفر کرده 25

به یاد یاران سفر کرده 26

به یاد یاران سفر کرده 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید