برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۹
هفتمین برنامه پرش بیس جامپ از برج میلاد امروز و به مناسبت هفته تربیت بدنی با مشارکت شهرداری تهران و یگان ویژه ناجا برگزار شد. در این برنامه که باحضور 15چتربازبیس جامپ کشور انجام شد، 2نفر از کارکنان شهرداری تهران - هادی افشان و محمدحسین پناهی آنها را همراهی کردند.
عکاس: حمید رضا درجاتی
برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 1

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 1

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 2

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 2

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 3

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 3

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 4

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 4

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 5

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 5

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 6

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 6

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 7

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 7

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 8

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 8

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 9

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 9

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 10

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 10

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 11

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 11

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 12

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 12

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 13

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 13

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 14

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 14

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 15

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 15

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 16

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 16

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 17

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 17

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 18

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 18

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 19

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 19

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 20

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 20

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 21

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 21

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 22

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 22

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 23

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 23

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 24

برج میلاد، میزبان هفتمین پرش بیس جامپ 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید