تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران چهارشنبه 30مهر 1399 در محل کار خود در ساختمان شهرداری از پاکبانان نمونه شهر تقدیر به عمل آورد.
عکاس: سعید ربیعی
تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 1

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 1

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 2

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 2

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 3

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 3

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 4

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 4

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 5

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 5

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 6

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 6

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 7

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 7

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 8

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 8

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 9

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 9

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 10

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 10

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 11

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 11

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 12

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 12

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 13

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 13

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 14

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 14

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 15

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 15

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 16

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 16

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 17

تقدیر شهردار تهران از پاکبانان نمونه شهر 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید