خانه تیمورتاش و موزه جنگ

تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۹
خانه تیمورتاش از خانه های تاریخی منطقه11 است که با مشارکت ارتش جمهوری اسلامی و شهرداری منطقه11 تهران به موزه جنگ تبدیل شد و بازدید برای عموم شهروندان ممکن شد . این موزه در خیابان کارگر جنوبی، میدان پاستور و روبروی مترو میدان حر در داخل دانشگاه جنگ واقع شده است.
عکاس: وحید مینا
خانه تیمورتاش و موزه جنگ 1

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 1

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 2

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 2

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 3

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 3

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 4

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 4

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 5

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 5

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 6

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 6

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 7

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 7

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 8

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 8

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 9

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 9

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 10

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 10

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 11

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 11

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 12

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 12

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 13

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 13

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 14

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 14

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 15

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 15

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 16

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 16

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 17

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 17

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 18

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 18

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 19

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 19

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 20

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 20

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 21

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 21

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 22

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 22

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 23

خانه تیمورتاش و موزه جنگ 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید