به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۹
به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی مراسمی با حضور شهردار تهران ،رئیس سازمان ورزش شهرداری و جمعی از ورزشکاران رشته های مختلف در مجموعه تخصصی تیراندازی پردیسان برگزار شد.
عکاس: محسن روشن ده
به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 1

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 1

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 2

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 2

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 3

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 3

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 4

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 4

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 5

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 5

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 6

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 6

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 7

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 7

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 8

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 8

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 9

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 9

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 10

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 10

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 11

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 11

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 12

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 12

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 13

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 13

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 14

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 14

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 17

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 17

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 18

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 18

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 19

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 19

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 21

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 21

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 22

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 22

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 23

به مناسبت روز و هفته تربیت بدنی 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید