پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۹
همایش پویش بزرگ ارتقا سلامت و نشاط زنان با ورزش، به میزبانی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. در این همایش معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و همچنین برخی از نواب رئیس بانوان فدراسیون‌های ورزشی حضور داشتند.
عکاس: پرتو جغتائی
پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 1

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 1

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 2

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 2

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 3

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 3

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 4

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 4

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 5

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 5

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 6

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 6

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 7

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 7

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 8

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 8

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 9

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 9

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 10

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 10

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 11

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 11

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 12

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 12

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 13

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 13

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 14

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 14

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 15

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 15

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 16

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 16

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 17

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 17

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 18

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 18

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 19

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 19

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 20

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 20

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 21

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 21

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 22

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 22

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 23

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 23

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 24

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 24

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 25

پویش ملی ارتقا سلامت و نشاط زنان 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید