جلسه مجازی شهردار تهران با اعضای انجمن صنعت سیمان

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۹
جلسه مجازی پیروز حناچی شهردار تهران با اعضای انجمن صنعت سیمان عصر امروز سه شنبه 29 مهر 1399 برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 1

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 1

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 2

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 2

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 3

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 3

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 4

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 4

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 5

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 5

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 7

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 7

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 8

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 8

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 9

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 9

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 10

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 10

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 11

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 11

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 13

جلسه مجازی شهردار تهران با انجمن صنعت سیمان 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید