بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران به همراه احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر و علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12 و جمعی از خبرنگاران حوزه شهری، دوشنبه 28 مهر 1399 از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی بازدید کرد. صبح رویش اولین مدرسه کودکان کار ایران است و تلاش این مجموعه تبدیل کودکان کار، در معرض آسیب و بازمانده از تحصیل به شهروندانی مطلوب و مؤثر برای آینده است.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 5

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 5

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 6

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 6

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 7

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 7

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 9

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 9

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 10

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 10

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 11

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 11

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 12

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 12

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 13

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 13

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 15

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 15

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 16

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 16

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 17

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 17

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 18

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 18

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 20

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 20

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 21

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 21

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 22

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 22

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 23

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 23

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 25

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 25

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 26

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 26

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 27

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 27

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 28

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 28

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 29

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 29

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 30

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 30

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 31

بازدید شهردار تهران از مدرسه صبح رویش و مسجد شهید هرندی 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید