بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران به همراه احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر و علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12 و جمعی از خبرنگاران حوزه شهری از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار (هرندی) بازدید کرد. قهوه‌خانه «رمضون‌یخی» در میدان شهید هرندی، اول خیابان دروازه غار قرار دارد که متعلق به «حاج تقی اسماعیلی‌پور» یکی از اخوان اسماعیلی‌پور است که به همراه برادرانش آن‌ها را باید یکی از مشهورترین لوتی‌ها و محله گردان‌های تهران دهه سی و چهل دانست
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 1

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 1

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 2

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 2

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 3

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 3

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 4

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 4

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 5

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 5

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 6

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 6

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 7

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 7

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 8

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 8

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 9

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 9

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 10

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 10

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 11

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 11

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 13

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 13

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 14

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 14

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 15

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 15

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 18

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 18

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 20

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 20

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 21

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 21

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 22

بازدید شهردار تهران از قهوه‌خانه حسین رمضان یخی در محله دروازه غار 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید