آیین افتتاح بوستان زندگی

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۹
آیین افتتاح بوستان زندگی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شهرداران، جمعی از مدیران ارشد شهری و خانواده معظم شهدا ، دوشنبه 28 مهر 1399 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آئین افتتاح بوستان زندگی 1

آئین افتتاح بوستان زندگی 1

آئین افتتاح بوستان زندگی 2

آئین افتتاح بوستان زندگی 2

آئین افتتاح بوستان زندگی 4

آئین افتتاح بوستان زندگی 4

آئین افتتاح بوستان زندگی 5

آئین افتتاح بوستان زندگی 5

آئین افتتاح بوستان زندگی 6

آئین افتتاح بوستان زندگی 6

آئین افتتاح بوستان زندگی 7

آئین افتتاح بوستان زندگی 7

آئین افتتاح بوستان زندگی 10

آئین افتتاح بوستان زندگی 10

آئین افتتاح بوستان زندگی 11

آئین افتتاح بوستان زندگی 11

آئین افتتاح بوستان زندگی 12

آئین افتتاح بوستان زندگی 12

آئین افتتاح بوستان زندگی 13

آئین افتتاح بوستان زندگی 13

آئین افتتاح بوستان زندگی 15

آئین افتتاح بوستان زندگی 15

آئین افتتاح بوستان زندگی 16

آئین افتتاح بوستان زندگی 16

آئین افتتاح بوستان زندگی 17

آئین افتتاح بوستان زندگی 17

آئین افتتاح بوستان زندگی 18

آئین افتتاح بوستان زندگی 18

آئین افتتاح بوستان زندگی 19

آئین افتتاح بوستان زندگی 19

آئین افتتاح بوستان زندگی 20

آئین افتتاح بوستان زندگی 20

آئین افتتاح بوستان زندگی 21

آئین افتتاح بوستان زندگی 21

آئین افتتاح بوستان زندگی 22

آئین افتتاح بوستان زندگی 22

آئین افتتاح بوستان زندگی 24

آئین افتتاح بوستان زندگی 24

آئین افتتاح بوستان زندگی 26

آئین افتتاح بوستان زندگی 26

آئین افتتاح بوستان زندگی 27

آئین افتتاح بوستان زندگی 27

آئین افتتاح بوستان زندگی 28

آئین افتتاح بوستان زندگی 28

آئین افتتاح بوستان زندگی 29

آئین افتتاح بوستان زندگی 29

آئین افتتاح بوستان زندگی 30

آئین افتتاح بوستان زندگی 30

آئین افتتاح بوستان زندگی 31

آئین افتتاح بوستان زندگی 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید