گذر گردشگری آب و آتش

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گذر گردشگری آب و آتش واقع در اراضی عباس آباد به وسعت ۳۶۰۰ متر دارای ۴۰ غرفه است که به منظور ارائه خدمات در حوزه صنایع دستی و صنایع خلاق طراحی شده و از ۱۲ مهرماه فعالیت خود را آغاز کرده است.به گفته مسؤول هنرمندان گذر گردشگری آب ‌و آتش، رویکرد این مجموعه بیشتر حمایت از هنرمندان شناخته‌نشده است که برند نیستند و این فضا فرصتی برای معرفی هنر و توانمندی‌های آن‌ها خواهد بود.
عکاس: نیما بزرگمهری فرد
گذر گردشگری آب و آتش 1

گذر گردشگری آب و آتش 1

گذر گردشگری آب و آتش 2

گذر گردشگری آب و آتش 2

گذر گردشگری آب و آتش 3

گذر گردشگری آب و آتش 3

گذر گردشگری آب و آتش 4

گذر گردشگری آب و آتش 4

گذر گردشگری آب و آتش 5

گذر گردشگری آب و آتش 5

گذر گردشگری آب و آتش 6

گذر گردشگری آب و آتش 6

گذر گردشگری آب و آتش 7

گذر گردشگری آب و آتش 7

گذر گردشگری آب و آتش 8

گذر گردشگری آب و آتش 8

گذر گردشگری آب و آتش 9

گذر گردشگری آب و آتش 9

گذر گردشگری آب و آتش 10

گذر گردشگری آب و آتش 10

گذر گردشگری آب و آتش 11

گذر گردشگری آب و آتش 11

گذر گردشگری آب و آتش 12

گذر گردشگری آب و آتش 12

گذر گردشگری آب و آتش 13

گذر گردشگری آب و آتش 13

گذر گردشگری آب و آتش 14

گذر گردشگری آب و آتش 14

گذر گردشگری آب و آتش 15

گذر گردشگری آب و آتش 15

گذر گردشگری آب و آتش 16

گذر گردشگری آب و آتش 16

گذر گردشگری آب و آتش 17

گذر گردشگری آب و آتش 17

گذر گردشگری آب و آتش 18

گذر گردشگری آب و آتش 18

گذر گردشگری آب و آتش 19

گذر گردشگری آب و آتش 19

گذر گردشگری آب و آتش 20

گذر گردشگری آب و آتش 20

گذر گردشگری آب و آتش 21

گذر گردشگری آب و آتش 21

گذر گردشگری آب و آتش 22

گذر گردشگری آب و آتش 22

گذر گردشگری آب و آتش 23

گذر گردشگری آب و آتش 23

گذر گردشگری آب و آتش 24

گذر گردشگری آب و آتش 24

گذر گردشگری آب و آتش 25

گذر گردشگری آب و آتش 25

گذر گردشگری آب و آتش 26

گذر گردشگری آب و آتش 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید