تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۹
عصر پنج شنبه 24 مهر1399 و همزمان با چهل و نهمین سال گشایش برج آزادی تور عکاسی از این مجموعه فرهنگی هنری با حضور جمعی از عکاسان و اساتید عکاسی برگزار شد.
عکاس: عباس کیقبادی

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 1

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 2

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 3

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 4

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 5

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 6

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 7

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 8

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 14

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 17

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 19

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 20

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 21

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 22

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 23

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 24

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 25

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 26

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 27

تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید