پر کردن گود میدان مقدم

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۹
صبح روز جمعه -۱۸ مهر-دو ساختمان مسکونی و تجاری در میدان مقدم در منطقه ۱۷ تهران به دلیل گودبرداری ناایمن ساختمان مجاور ریزش کرد. به دستور مقامات قضایی، پیمانکار این پروژه مسئول پر کردن این گود شناخته شد که برای تسریع در روند کار ، شهرداری منطقه ۱۷ وارد عمل شد و با دستور معاون خدمات شهری شهرداری تهران از نقاط مخالف پایتخت خاک ها برای پرکردن این گود روانه میدان مقدم شدند.
عکاس: وحید دانشور
پر کردن گود میدان مقدم 1

پر کردن گود میدان مقدم 1

پر کردن گود میدان مقدم 2

پر کردن گود میدان مقدم 2

پر کردن گود میدان مقدم 3

پر کردن گود میدان مقدم 3

پر کردن گود میدان مقدم 4

پر کردن گود میدان مقدم 4

پر کردن گود میدان مقدم 5

پر کردن گود میدان مقدم 5

پر کردن گود میدان مقدم 6

پر کردن گود میدان مقدم 6

پر کردن گود میدان مقدم 7

پر کردن گود میدان مقدم 7

پر کردن گود میدان مقدم 8

پر کردن گود میدان مقدم 8

پر کردن گود میدان مقدم 9

پر کردن گود میدان مقدم 9

پر کردن گود میدان مقدم 10

پر کردن گود میدان مقدم 10

پر کردن گود میدان مقدم 11

پر کردن گود میدان مقدم 11

پر کردن گود میدان مقدم 12

پر کردن گود میدان مقدم 12

پر کردن گود میدان مقدم 13

پر کردن گود میدان مقدم 13

پر کردن گود میدان مقدم 14

پر کردن گود میدان مقدم 14

پر کردن گود میدان مقدم 15

پر کردن گود میدان مقدم 15

پر کردن گود میدان مقدم 16

پر کردن گود میدان مقدم 16

پر کردن گود میدان مقدم 17

پر کردن گود میدان مقدم 17

پر کردن گود میدان مقدم 18

پر کردن گود میدان مقدم 18

پر کردن گود میدان مقدم 19

پر کردن گود میدان مقدم 19

پر کردن گود میدان مقدم 20

پر کردن گود میدان مقدم 20

پر کردن گود میدان مقدم 21

پر کردن گود میدان مقدم 21

پر کردن گود میدان مقدم 22

پر کردن گود میدان مقدم 22

پر کردن گود میدان مقدم 23

پر کردن گود میدان مقدم 23

پر کردن گود میدان مقدم 24

پر کردن گود میدان مقدم 24

پر کردن گود میدان مقدم 25

پر کردن گود میدان مقدم 25

پر کردن گود میدان مقدم 26

پر کردن گود میدان مقدم 26

پر کردن گود میدان مقدم 27

پر کردن گود میدان مقدم 27

پر کردن گود میدان مقدم 28

پر کردن گود میدان مقدم 28

پر کردن گود میدان مقدم 29

پر کردن گود میدان مقدم 29

پر کردن گود میدان مقدم 30

پر کردن گود میدان مقدم 30

پر کردن گود میدان مقدم 31

پر کردن گود میدان مقدم 31

پر کردن گود میدان مقدم 32

پر کردن گود میدان مقدم 32

پر کردن گود میدان مقدم 33

پر کردن گود میدان مقدم 33

پر کردن گود میدان مقدم 34

پر کردن گود میدان مقدم 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید