بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۹
صبح چهارشنبه 23 مهر ماه 1399 محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های در دست احداث منطقه ۱۱ بازدید کرد و در جلسه ملاقات مردمی با شهردار این منطقه حضور یافت.
عکاس: وحید مینا

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های منطقه 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید