خانه 150 ساله در قلب تهران

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۹
این خانه که در خیابان لاله زار واقع شده است با قدمتی حدود 150 سال در حال حاضر مراحل ابتدایی مرمت و بازسازی خود را پشت سر میگذارد.
عکاس: محسن دانک

خانه 150 ساله در قلب تهران 1

خانه 150 ساله در قلب تهران 2

خانه 150 ساله در قلب تهران 3

خانه 150 ساله در قلب تهران 4

خانه 150 ساله در قلب تهران 5

خانه 150 ساله در قلب تهران 6

خانه 150 ساله در قلب تهران 7

خانه 150 ساله در قلب تهران 8

خانه 150 ساله در قلب تهران 9

خانه 150 ساله در قلب تهران 10

خانه 150 ساله در قلب تهران 11

خانه 150 ساله در قلب تهران 12

خانه 150 ساله در قلب تهران 13

خانه 150 ساله در قلب تهران 14

خانه 150 ساله در قلب تهران 15

خانه 150 ساله در قلب تهران 16

خانه 150 ساله در قلب تهران 17

خانه 150 ساله در قلب تهران 18

خانه 150 ساله در قلب تهران 19

خانه 150 ساله در قلب تهران 20

خانه 150 ساله در قلب تهران 21

خانه 150 ساله در قلب تهران 22

خانه 150 ساله در قلب تهران 23

خانه 150 ساله در قلب تهران 24

خانه 150 ساله در قلب تهران 25

خانه 150 ساله در قلب تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید