کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۹
معاونین و مدیران سازمان از کارخانه مهرگان کمپرس اراک جهت تعمیر ماشین آلات خدمات شهری ( برفروبی ) بازدید کردنند.
عکاس: علیرضا برهانی

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 6

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 17

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 16

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 15

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 14

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 13

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 12

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 11

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 10

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 9

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 8

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 7

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 5

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 4

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 3

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 2

کارخانه تولید و تجهیز ماشین آلات خدمات شهری 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید