آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۹
آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور» به مناسبت هفته تهران باحضور شهردار تهران، رییس شورای شهر، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران و اعضای شورای شهر، برگزار شد و از مدیران شهری فعال در حوزه پروژه های توسعه محلی تجلیل به عمل آمد.
عکاس: حامد پری
آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 1

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 1

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 2

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 2

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 3

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 3

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 4

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 4

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 5

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 5

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 6

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 6

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 7

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 7

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 8

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 8

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 9

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 9

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 10

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 10

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 11

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 11

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 12

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 12

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 13

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 13

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 14

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 14

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 15

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 15

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 16

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 16

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 17

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 17

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 18

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 18

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 19

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 19

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 20

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 20

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 21

آیین تقدیر ازعملکرد برتر درحوزه پروژه های محله محور 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید