مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۹
مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان ظهر امروز سه شنبه 22 مهر 1399و با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، پیروز حناچی شهردار تهران، نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد و جمعی از مدیران در مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 1

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 1

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 2

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 2

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 3

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 3

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 4

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 4

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 5

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 5

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 6

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 6

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 7

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 7

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 8

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 8

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 9

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 9

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 10

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 10

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 11

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 11

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 12

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 12

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 13

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 13

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 14

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 14

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 15

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 15

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 16

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 16

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 17

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 17

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 18

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 18

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 20

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 20

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 21

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 21

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 22

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 22

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 23

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 23

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 25

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 25

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 27

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 27

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 28

مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید