مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۹
پیکر استاد محمدرضا شجریان، صبح شنبه، ۱۹مهرماه طی مراسمی با حضور خانواده این هنرمند و چهره های فرهنگی و هنری و حضور قشرهای مختلف مردم در محوطه آرامگاه فردوسی واقع در توس به خاک سپرده شد.
عکاس: رامین صفری
مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 18

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 18

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 19

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 19

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 20

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 20

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 1

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 1

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 2

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 2

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 3

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 3

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 4

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 4

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 5

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 5

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 6

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 6

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 7

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 7

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 8

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 8

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 9

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 9

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 10

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 10

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 11

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 11

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 12

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 12

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 13

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 13

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 14

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 14

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 15

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 15

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 16

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 16

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 17

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 17

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 21

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 21

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 22

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 22

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 23

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 23

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 24

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 24

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 25

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 25

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 26

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 26

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 27

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 27

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 28

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 28

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 29

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 29

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 30

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 30

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 32

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان در توس 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید