️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۹
مراسم افتتاح ورودی قدیمی موزه پست در خیابان امام خمینی (ره) پس از ۳۷ سال با حضور شهردار منطقه ۱۲ برگزار شد.
عکاس: محسن دانک
️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 1

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 1

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 2

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 2

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 3

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 3

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 4

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 4

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 5

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 5

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 6

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 6

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 7

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 7

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 8

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 8

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 9

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 9

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 10

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 10

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 11

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 11

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 12

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 12

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 13

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 13

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 14

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 14

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 15

️افتتاح ورودی قدیمی موزه پست 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید