بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۹
صبح شنبه 19 مهرماه 1399 علی ربیعی سخنگوی دولت با حضور در ایستگاه مترو تئاتر شهر برطرح استفاده اجباری از ماسک در مکان‌های عمومی نظارت کرد.
عکاس: سعید ربیعی

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 30

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 22

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 19

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 29

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 28

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 27

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 26

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 25

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 24

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 23

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 21

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 20

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 18

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 17

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 16

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 15

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 14

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 13

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 12

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 11

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 10

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 9

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 8

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 7

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 6

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 5

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 4

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 3

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 2

بازدید سخنگوی دولت از طرح استفاده اجباری ماسک در مترو 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید