تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س)

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۹
مراسم تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی با حضور خانواده و جمعی از هنرمندان و مسئولین در بهشت زهرا (س) تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 13

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 39

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 38

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 37

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 36

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 35

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 34

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 33

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 32

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 31

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 30

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 29

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 28

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 27

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 26

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 25

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 24

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 23

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 22

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 21

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 20

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 19

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 18

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 17

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 16

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 15

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 14

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 12

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 11

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 10

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 9

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 8

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 7

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 6

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 5

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 4

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 3

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 2

تشییع پیکر استاد محمدرضا شجریان در بهشت زهرا (س) 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید