مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۹
مراسم عزاداری شب اربعین شب گذشته در میدان نبوت تهران با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
عکاس: مهدی آقابابایی

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 4

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 8

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 7

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 6

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 5

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 3

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 2

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 1

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 20

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 19

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 18

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 17

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 16

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 15

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 14

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 13

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 12

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 11

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 10

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 9

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 24

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 23

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 22

مراسم عزاداری شب اربعین در میدان نبوت 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید