به تو از دور سلام

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۹
مجموعه عکس فوق مربوط به زائرانی است که مسیر پر فراز و نشیب نجف به کربلا را با پای پیاده طی کرده اندو پس از سختی های بسیار، برای اولین بار از راه دور با گنبد حرم حضرت عباس(ع) روبرو می شوند. در این مجموعه سعی شده است احساسات ناب این زائران ثبت شود.
عکاس: فریدون قربانی
به تو از دور سلام 1

به تو از دور سلام 1

به تو از دور سلام 2

به تو از دور سلام 2

به تو از دور سلام 3

به تو از دور سلام 3

به تو از دور سلام 4

به تو از دور سلام 4

به تو از دور سلام 5

به تو از دور سلام 5

به تو از دور سلام 6

به تو از دور سلام 6

به تو از دور سلام 7

به تو از دور سلام 7

به تو از دور سلام 8

به تو از دور سلام 8

به تو از دور سلام 9

به تو از دور سلام 9

به تو از دور سلام 10

به تو از دور سلام 10

به تو از دور سلام 11

به تو از دور سلام 11

به تو از دور سلام 12

به تو از دور سلام 12

به تو از دور سلام 13

به تو از دور سلام 13

به تو از دور سلام 14

به تو از دور سلام 14

به تو از دور سلام 15

به تو از دور سلام 15

به تو از دور سلام 16

به تو از دور سلام 16

به تو از دور سلام 17

به تو از دور سلام 17

به تو از دور سلام 18

به تو از دور سلام 18

به تو از دور سلام 19

به تو از دور سلام 19

به تو از دور سلام 20

به تو از دور سلام 20

به تو از دور سلام 21

به تو از دور سلام 21

به تو از دور سلام 22

به تو از دور سلام 22

به تو از دور سلام 23

به تو از دور سلام 23

به تو از دور سلام 24

به تو از دور سلام 24

به تو از دور سلام 25

به تو از دور سلام 25

به تو از دور سلام 26

به تو از دور سلام 26

به تو از دور سلام 27

به تو از دور سلام 27

به تو از دور سلام 28

به تو از دور سلام 28

به تو از دور سلام 29

به تو از دور سلام 29

به تو از دور سلام 30

به تو از دور سلام 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید