بوستان سرخه حصار

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۹
این پارک، با کاربری منطقه ‎ای، شهری و فراشهری از اهمیت ویژه ‎ای برخوردار است. این کلان فضا با کشیدگی شرقی – غربی، در غالب یک مجموعه و با مساحتی بالغ بر ۵۴۰ هکتار در شرق تهران و منطقه ۱۳ قرار گرفته است. هسته اولیه پارک سرخه حصار به عنوان بخشی از شکارگاه و قرق سلطنتی در دوره قاجار بوجود آمده است. اقدام برای توسعه آن در اوائل دهه چهل شمسی و درچارچوب ایجاد کمربند سبزشهرتهران شکل گرفت.
عکاس: مهدی آقابابایی

بوستان سرخه حصار 1

بوستان سرخه حصار 2

بوستان سرخه حصار 3

بوستان سرخه حصار 4

بوستان سرخه حصار 5

بوستان سرخه حصار 6

بوستان سرخه حصار 7

بوستان سرخه حصار 8

بوستان سرخه حصار 9

بوستان سرخه حصار 10

بوستان سرخه حصار 11

بوستان سرخه حصار 12

بوستان سرخه حصار 13

بوستان سرخه حصار 14

بوستان سرخه حصار 15

بوستان سرخه حصار 16

بوستان سرخه حصار 17

بوستان سرخه حصار 18

بوستان سرخه حصار 19

بوستان سرخه حصار 20

بوستان سرخه حصار 21

بوستان سرخه حصار 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید