اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۹
اجرای برنامه نورپردازی سه بعدی ( ویدئو مپینگ ) به مناسبت گرامیداشت هفته تهران سه شنبه مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ انجام شد. این نمایش سه بعدی که با عنوان "یک قرن تهران" به مناسبت هفته تهران طراحی شده است، تصویری خلاصه و نمادین از شاخص ترین رویدادهای تهران معاصر را در قرنی که گذشت را نمایش می گذارد.
عکاس: محمد روشن ده
اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 2

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 2

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 3

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 3

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 4

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 4

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 6

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 6

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 7

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 7

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 8

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 8

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 9

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 9

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 10

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 10

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 11

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 11

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 12

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 12

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 13

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 13

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 14

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 14

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 15

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 15

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 16

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 16

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 17

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 17

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 18

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 18

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 19

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 19

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 20

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 20

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 21

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 21

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 22

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 22

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 23

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 23

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 24

اجرای ویدئو مپینگ به مناسبت هفته تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید