امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۹
جمعه بازار صنایع دستی در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد با مشارکت وزارت میراث فرهنگی و شرکت نوسازی عباس آباد آغاز به کار کرد.
عکاس: مرضیه نورعلی
امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 1

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 1

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 2

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 2

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 3

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 3

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 4

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 4

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 5

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 5

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 6

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 6

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 7

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 7

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 8

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 8

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 9

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 9

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 10

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 10

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 11

امضای تفاهم نامه برگزاری جمعه بازار صنایع دستی در اراضی عباس آباد 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید