آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۹
آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران با حضور محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مدیران شهری یکشنبه 13 مهر 1399 در محوطه حیاط ساختمان شورای شهر برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 1

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 1

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 2

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 2

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 3

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 3

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 4

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 4

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 5

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 5

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 6

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 6

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 7

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 7

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 8

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 8

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 9

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 9

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 10

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 10

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 11

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 11

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 12

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 12

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 13

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 13

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 14

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 14

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 15

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 15

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 16

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 16

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 17

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 17

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 18

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 18

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 19

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 19

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 20

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 20

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 21

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 21

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 22

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 22

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 23

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 23

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 24

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 24

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 25

آیین نکوداشت درختان بالای صد سال تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید