آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۹
گذر گردشگری آب و آتش با هدف حمایت از مشاغل خرد خانگی، افزایش تولیدات داخلی در همه صنوف و ارتباط مستقیم مصرف‌کننده با تولیدکننده، با ۳۸ واحد کیوسک ۱۲ مترمربعی در زمینی به متراژ ۳ هزار و ۶۰۰‌مترمربع در اراضی عباس آباد با حضور مسجد جامعی و خلیل آبادی اعضاء شورای اسلامی شهر تهران رسما آغاز به کار کرد.در حاشیه این مراسم از نفرات برگزیده مسابقه عکس اراضی عباس آباد تقدیر شد.
عکاس: نیما بزرگمهری فرد
آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 1

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 1

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 2

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 2

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 3

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 3

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 4

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 4

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 5

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 5

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 6

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 6

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 7

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 7

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 8

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 8

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 9

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 9

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 10

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 10

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 11

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 11

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 12

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 12

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 13

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 13

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 14

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 14

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 15

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 15

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 16

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 16

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 17

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 17

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 18

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 18

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 19

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 19

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 20

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 20

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 21

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 21

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 22

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 22

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 23

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 23

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 24

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 24

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 25

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 25

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 26

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 26

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 27

آیین گشایش گذر گردشگری آب و آتش 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید