تور عکاسی خانه اتحادیه

۱۰ مهر ۱۳۹۹
تور عکاسی خانه اتحادیه توسط آژانس عکس تهران پنجشنبه 10 مهر ماه 1399 برگزار شد.
شایان محرابی - مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/3ux