جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران

تاریخ: ۸ مهر ۱۳۹۹
نشست طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران سه شنبه 8 مهر 1399 با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران , مصطفی کاظمی مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران و عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در محل شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 1

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 1

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 2

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 2

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 3

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 3

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 4

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 4

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 5

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 5

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 6

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 6

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 7

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 7

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 8

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 8

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 10

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 10

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 11

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 11

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 12

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 12

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 13

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 13

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 14

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 14

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 15

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 15

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 16

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 16

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 17

جلسه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید