همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۹
همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، سردار اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه سپاه ثارالله، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت، فرماندهان، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس دوشنبه 7 مهر 1399 در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 1

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 1

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 2

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 2

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 3

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 3

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 4

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 4

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 5

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 5

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 6

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 6

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 7

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 7

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 8

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 8

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 9

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 9

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 11

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 11

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 12

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 12

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 13

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 13

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 14

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 14

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 15

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 15

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 16

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 16

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 18

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 18

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 19

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 19

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 20

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 20

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 21

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 21

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 22

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 22

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 23

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 23

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 24

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 24

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 25

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 25

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 26

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 26

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 27

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 27

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 28

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 28

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 29

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 29

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 30

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 30

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 31

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 31

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 32

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 32

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 33

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 33

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 34

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 34

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 35

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 35

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 36

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 36

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 37

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 37

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 38

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 38

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 39

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 39

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 40

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 40

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 41

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 41

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 42

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 42

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 43

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 43

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 44

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 44

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 45

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 45

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 46

همایش نکوداشت پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 46

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید