اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی

تاریخ: ۶ مهر ۱۳۹۹
این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت هفتم مهر روز ایمنی و آتش نشانی از روز اول مهر ماه در سکوی دید باز برج میلاد فعالیت خود را آغاز کرده است و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.
عکاس: مرضیه نورعلی

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 1

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 2

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 3

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 4

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 5

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 6

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 7

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 8

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 9

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 10

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 11

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 12

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 13

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 14

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 15

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 16

اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید