عمارت کلاه فرنگی بیسیم

تاریخ: ۶ مهر ۱۳۹۹
عمارت کلاه فرنگی (بیسیم) یک بنای تاریخی است که برای ارتباط با جهان در سال ۱۳۰۱ ساخته شده است؛ این عمارت در وزارت ارتباطات قرار دارد و در حال حاضر بسیاری از نخستین تجهیزات رادیویی به همان شکل و شمایل سابق خود در این عمارت مستقر هستند. طراح این ساختمان "مارکوف پروس" آلمانی بوده است؛ این بنا به دستان ابراهیم معمارباشی، معمار وزارت پست و تلگراف سابق بنا شده است.
عکاس: شایان محرابی
عمارت کلاه فرنگی بیسیم 1

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 1

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 2

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 2

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 4

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 4

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 5

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 5

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 6

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 6

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 8

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 8

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 10

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 10

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 11

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 11

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 12

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 12

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 13

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 13

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 15

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 15

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 16

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 16

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 17

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 17

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 18

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 18

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 19

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 19

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 20

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 20

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 23

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 23

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 24

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 24

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 26

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 26

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 27

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 27

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 29

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 29

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 30

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 30

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 31

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 31

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 32

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید