بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس

تاریخ: ۵ مهر ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران از نمایشگاه ملی دستاورد‌های دفاع مقدس و مقاومت در چهلمین سالگرد گرامیداشت حماسه دفاع مقدس با عنوان «اقتدار40» و با شعار محوری «ما قوی هستیم» در باغ موزه دفاع مقدس شنبه 5 مهر1399 بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 1

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 2

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 3

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 4

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 5

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 6

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 7

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 8

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 10

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 11

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 12

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 13

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 14

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 15

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 16

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 17

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 19

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 20

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 21

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 22

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 23

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 24

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 25

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دفاع مقدس 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید