نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت

تاریخ: ۵ مهر ۱۳۹۹
نمایشگاه ملی دستاورد‌های دفاع مقدس و مقاومت در چهلمین سالگرد گرامیداشت حماسه دفاع مقدس با عنوان «اقتدار40» و با شعار محوری «ما قوی هستیم» در باغ موزه دفاع مقدس بر پا شد این نمایشگاه که با مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌های لشکری و کشوری و با تبیین نقش و عملکرد هریک از این نهادها در دوران شکوهمند 8 سال دفاع مقدس و سال‌های پس از آن برگزار شده است از 2 تا 9 مهر برپا خواهد بود.
عکاس: مجتبی عرب زاده

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 1

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 2

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 4

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 5

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 6

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 7

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 8

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 9

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 10

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 11

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 12

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 13

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 15

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 16

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 17

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 18

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 19

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 21

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 22

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 24

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 26

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 3

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 29

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 30

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 31

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید