نمایشگاه یاد یاران

تاریخ: ۳ مهر ۱۳۹۹
نمایشگاه یاد یاران و مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس با محوریت حضور زنان توسط شهرداری منطقه 6 به مدت هفت شب از تاریخ 31 شهریور تا 7 مهر درمیدانگاه شهدای هفتم تیر برگزار می شود.
عکاس: مرضیه نورعلی
نمایشگاه یاد یاران 1

نمایشگاه یاد یاران 1

نمایشگاه یاد یاران 2

نمایشگاه یاد یاران 2

نمایشگاه یاد یاران 3

نمایشگاه یاد یاران 3

نمایشگاه یاد یاران 4

نمایشگاه یاد یاران 4

نمایشگاه یاد یاران 5

نمایشگاه یاد یاران 5

نمایشگاه یاد یاران 6

نمایشگاه یاد یاران 6

نمایشگاه یاد یاران 7

نمایشگاه یاد یاران 7

نمایشگاه یاد یاران 8

نمایشگاه یاد یاران 8

نمایشگاه یاد یاران 9

نمایشگاه یاد یاران 9

نمایشگاه یاد یاران 10

نمایشگاه یاد یاران 10

نمایشگاه یاد یاران 11

نمایشگاه یاد یاران 11

نمایشگاه یاد یاران 12

نمایشگاه یاد یاران 12

نمایشگاه یاد یاران 13

نمایشگاه یاد یاران 13

نمایشگاه یاد یاران 14

نمایشگاه یاد یاران 14

نمایشگاه یاد یاران 15

نمایشگاه یاد یاران 15

نمایشگاه یاد یاران 16

نمایشگاه یاد یاران 16

نمایشگاه یاد یاران 17

نمایشگاه یاد یاران 17

نمایشگاه یاد یاران 18

نمایشگاه یاد یاران 18

نمایشگاه یاد یاران 19

نمایشگاه یاد یاران 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید