دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۹
صبح امروز سه شنبه 1 مهر 1399 و همزمان با روز جهانی بدون خودرو پیروز حناچی شهردار تهران و صالحی امیری رئیس کمیته المپیک ایران با جمعی از سفرای کشور های اروپایی دیدار و گفتگو کردند.
عکاس: حمید رضا درجاتی
دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 1

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 1

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 3

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 3

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 4

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 4

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 5

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 5

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 7

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 7

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 8

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 8

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 9

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 9

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 10

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 10

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 11

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 11

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 12

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 12

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 13

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 13

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 14

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 14

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 15

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 15

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 16

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 16

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 17

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 17

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 18

دیدار شهردار تهران با سفرای اروپایی در روز جهانی بدون خودرو 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید