بازدید شهردار تهران و سفرای اروپایی از موزه صلح

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۹
صبح امروز سه شنبه اول مهر ماه 1399 شهردار تهران و برخی سفرای کشور های اروپایی در دومین روز از هفته دفاع مقدس از موزه صلح بازدید کردند؛ در این بازدید عزیزانی که در جنگ جانباز شده‌اند برای سفرای خارجی از ‎صلح گفتند.
عکاس: حمید رضا درجاتی
بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 1

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 1

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 2

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 2

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 3

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 3

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 4

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 4

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 5

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 5

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 6

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 6

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 7

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 7

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 8

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 8

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 9

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 9

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 10

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 10

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 12

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 12

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 13

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 13

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 14

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 14

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 15

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 15

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 16

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 16

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 17

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 17

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 18

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 18

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 19

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 19

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 20

بازدید سفرای اروپایی و شهردار تهران از موزه صلح 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید