ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد

تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
رضا محمدی ورزشکار 41 ساله ایرانی صبح امروز دوشنبه 31 شهریور 1399 و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس توانست با طی کردن پله های برج میلاد بصورت جفت پا، رکورد جدیدی در عرصه جهانی ثبت کند.
عکاس: سعید ربیعی

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 20

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 34

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 33

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 32

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 31

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 30

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 29

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 28

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 27

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 26

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 25

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 24

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 23

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 22

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 21

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 11

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 19

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 18

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 17

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 16

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 14

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 13

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 12

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 10

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 9

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 8

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 7

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 5

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 4

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 3

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 2

ثبت رکورد پله نوردی در برج میلاد 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید