خانه موزه دکتر معین تهران

۲۹ شهریور ۱۳۹۹
این مجموعه متشکل از دو خانه قدیمی استاد محمد معین(مولف فرهنگ معین و وارث علامه دهخدا در جمع آوری لغتنامه دهخدا) و پدر همسر ایشان استاد امیر جاهد(شاعر و تصنیف ساز) است که از سال 1385 توسط شهرداری تهران خریداری شد و هم اکنون در قالب خانه موزه استاد محمد معین و مرکز فرهنگی و هنری مورد بهره برداری قرار گرفته است.
میلاد بهشتی
http://www.tehranpicture.ir/u/2hs