خانه موزه دکتر معین تهران

تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
این مجموعه متشکل از دو خانه قدیمی استاد محمد معین(مولف فرهنگ معین و وارث علامه دهخدا در جمع آوری لغتنامه دهخدا) و پدر همسر ایشان استاد امیر جاهد(شاعر و تصنیف ساز) است که از سال 1385 توسط شهرداری تهران خریداری شد و هم اکنون در قالب خانه موزه استاد محمد معین و مرکز فرهنگی و هنری مورد بهره برداری قرار گرفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
خانه موزه دکتر معین تهران 1

خانه موزه دکتر معین تهران 1

خانه موزه دکتر معین تهران 2

خانه موزه دکتر معین تهران 2

خانه موزه دکتر معین تهران 3

خانه موزه دکتر معین تهران 3

خانه موزه دکتر معین تهران 4

خانه موزه دکتر معین تهران 4

خانه موزه دکتر معین تهران 5

خانه موزه دکتر معین تهران 5

خانه موزه دکتر معین تهران 6

خانه موزه دکتر معین تهران 6

خانه موزه دکتر معین تهران 7

خانه موزه دکتر معین تهران 7

خانه موزه دکتر معین تهران 8

خانه موزه دکتر معین تهران 8

خانه موزه دکتر معین تهران 9

خانه موزه دکتر معین تهران 9

خانه موزه دکتر معین تهران 10

خانه موزه دکتر معین تهران 10

خانه موزه دکتر معین تهران 11

خانه موزه دکتر معین تهران 11

خانه موزه دکتر معین تهران 12

خانه موزه دکتر معین تهران 12

خانه موزه دکتر معین تهران 13

خانه موزه دکتر معین تهران 13

خانه موزه دکتر معین تهران 14

خانه موزه دکتر معین تهران 14

خانه موزه دکتر معین تهران 15

خانه موزه دکتر معین تهران 15

خانه موزه دکتر معین تهران 16

خانه موزه دکتر معین تهران 16

خانه موزه دکتر معین تهران 17

خانه موزه دکتر معین تهران 17

خانه موزه دکتر معین تهران 18

خانه موزه دکتر معین تهران 18

خانه موزه دکتر معین تهران 19

خانه موزه دکتر معین تهران 19

خانه موزه دکتر معین تهران 20

خانه موزه دکتر معین تهران 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید