نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر

تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران عصر امروز با مدیران و اعضای بنیاد بین المللی غدیر دیدار و گفت و گو کرد.
عکاس: سعید عاطفی
نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 1

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 1

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 2

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 2

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 3

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 3

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 4

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 4

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 5

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 5

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 6

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 6

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 7

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 7

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 8

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 8

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 9

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 9

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 10

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 10

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 11

نشست شهردار تهران با اعضای بنیاد بین المللی غدیر 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید