تمرین بدن سازى تیم استقلال

تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
تمرین بدنسازی تیم فوتبال استقلال در دوحه قطر برگزار شد.
عکاس: سعید زارعیان
تمرین بدن سازى تیم استقلال 1

تمرین بدن سازى تیم استقلال 1

تمرین بدن سازى تیم استقلال 2

تمرین بدن سازى تیم استقلال 2

تمرین بدن سازى تیم استقلال 3

تمرین بدن سازى تیم استقلال 3

تمرین بدن سازى تیم استقلال 4

تمرین بدن سازى تیم استقلال 4

تمرین بدن سازى تیم استقلال 5

تمرین بدن سازى تیم استقلال 5

تمرین بدن سازى تیم استقلال 6

تمرین بدن سازى تیم استقلال 6

تمرین بدن سازى تیم استقلال 7

تمرین بدن سازى تیم استقلال 7

تمرین بدن سازى تیم استقلال 8

تمرین بدن سازى تیم استقلال 8

تمرین بدن سازى تیم استقلال 9

تمرین بدن سازى تیم استقلال 9

تمرین بدن سازى تیم استقلال 10

تمرین بدن سازى تیم استقلال 10

تمرین بدن سازى تیم استقلال 11

تمرین بدن سازى تیم استقلال 11

تمرین بدن سازى تیم استقلال 12

تمرین بدن سازى تیم استقلال 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید