بازدید از نیروگاه بعثت

تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری نشست تخصصی ایمنی در نیروگاه برق بعثت با حضور کرمی رئیس سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران، پیمان پورنصر شهردار منطقه ۱۶، شیخ مدیر نیروگاه برق بعثت و ... با موضوع مخاطرات و محسنات مربوط به انرژی در حال تولید برق در نیروگاه بعثت انجام شد.
عکاس: محمدرضا کریمى
بازدید از نیروگاه بعثت 1

بازدید از نیروگاه بعثت 1

بازدید از نیروگاه بعثت 2

بازدید از نیروگاه بعثت 2

بازدید از نیروگاه بعثت 3

بازدید از نیروگاه بعثت 3

بازدید از نیروگاه بعثت 4

بازدید از نیروگاه بعثت 4

بازدید از نیروگاه بعثت 5

بازدید از نیروگاه بعثت 5

بازدید از نیروگاه بعثت 6

بازدید از نیروگاه بعثت 6

بازدید از نیروگاه بعثت 7

بازدید از نیروگاه بعثت 7

بازدید از نیروگاه بعثت 8

بازدید از نیروگاه بعثت 8

بازدید از نیروگاه بعثت 9

بازدید از نیروگاه بعثت 9

بازدید از نیروگاه بعثت 10

بازدید از نیروگاه بعثت 10

بازدید از نیروگاه بعثت 11

بازدید از نیروگاه بعثت 11

بازدید از نیروگاه بعثت 12

بازدید از نیروگاه بعثت 12

بازدید از نیروگاه بعثت 13

بازدید از نیروگاه بعثت 13

بازدید از نیروگاه بعثت 14

بازدید از نیروگاه بعثت 14

بازدید از نیروگاه بعثت 15

بازدید از نیروگاه بعثت 15

بازدید از نیروگاه بعثت 16

بازدید از نیروگاه بعثت 16

بازدید از نیروگاه بعثت 17

بازدید از نیروگاه بعثت 17

بازدید از نیروگاه بعثت 18

بازدید از نیروگاه بعثت 18

بازدید از نیروگاه بعثت 19

بازدید از نیروگاه بعثت 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید