برگزاری تمرین تیم فوتبال استقلال

تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
تمرین تیم فوتبال استقلال پس از منفی شدن پاسخ تست کرونای اعضای این تیم در دوحه قطر برگزار شد.
عکاس: سعید زارعیان
برگزاری تمرین تیم استقلال 1

برگزاری تمرین تیم استقلال 1

برگزاری تمرین تیم استقلال 2

برگزاری تمرین تیم استقلال 2

برگزاری تمرین تیم استقلال 3

برگزاری تمرین تیم استقلال 3

برگزاری تمرین تیم استقلال 4

برگزاری تمرین تیم استقلال 4

برگزاری تمرین تیم استقلال 5

برگزاری تمرین تیم استقلال 5

برگزاری تمرین تیم استقلال 6

برگزاری تمرین تیم استقلال 6

برگزاری تمرین تیم استقلال 7

برگزاری تمرین تیم استقلال 7

برگزاری تمرین تیم استقلال 8

برگزاری تمرین تیم استقلال 8

برگزاری تمرین تیم استقلال 9

برگزاری تمرین تیم استقلال 9

برگزاری تمرین تیم استقلال 10

برگزاری تمرین تیم استقلال 10

برگزاری تمرین تیم استقلال 11

برگزاری تمرین تیم استقلال 11

برگزاری تمرین تیم استقلال 12

برگزاری تمرین تیم استقلال 12

برگزاری تمرین تیم استقلال 13

برگزاری تمرین تیم استقلال 13

برگزاری تمرین تیم استقلال 14

برگزاری تمرین تیم استقلال 14

برگزاری تمرین تیم استقلال 15

برگزاری تمرین تیم استقلال 15

برگزاری تمرین تیم استقلال 16

برگزاری تمرین تیم استقلال 16

برگزاری تمرین تیم استقلال 17

برگزاری تمرین تیم استقلال 17

برگزاری تمرین تیم استقلال 18

برگزاری تمرین تیم استقلال 18

برگزاری تمرین تیم استقلال 19

برگزاری تمرین تیم استقلال 19

برگزاری تمرین تیم استقلال 20

برگزاری تمرین تیم استقلال 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید