تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله

تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
مراسم تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) شامگاه جمعه 21 شهریور 1399 در بوستان لاله و با حضور خیل عظیمی از عاشقان سیدالشهدا برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 1

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 1

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 2

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 2

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 4

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 4

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 5

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 5

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 7

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 7

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 9

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 9

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 10

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 10

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 11

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 11

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 12

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 12

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 15

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 15

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 16

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 16

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 17

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 17

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 19

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 19

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 20

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 20

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 21

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 21

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 22

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 22

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 23

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 23

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 25

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 25

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 26

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 26

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 27

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 27

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 29

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 29

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 30

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 30

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 31

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 31

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 33

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 33

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 34

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 34

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 35

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 35

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 39

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 39

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 40

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 40

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 44

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 44

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 45

تعزیه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) در بوستان لاله 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید